Τα Νέα μας

Στεγανοποίηση μπάνιων – WC

 

Η εταιρεία Technopolis24 τηρεί όλες τις προδιαγραφές στεγανοποίησης των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για μπάνια – WC σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η Υγρομόνωση στο μπάνιο που θα γίνει γενική ανακαίνιση απαιτείται να στεγανοποιηθούν πριν και κατά τη διάρκεια τις τοποθέτησης υδραυλικών εγκαταστάσεων λόγω της πιθανής διαρροής των σωληνώσεων. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωματίων ή των χώρων των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα μπάνια.

Δεδομένου ότι η στεγανοποίηση πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εγκατάσταση των υδραυλικών τμημάτων του μπάνιου, η στεγανοποίηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία σε συνεργασία με τον υδραυλικό ώστε οι επιφάνειες που θα τοποθετηθούν οι σωλήνες να στεγανοποιηθούν πριν από την τοποθέτηση και οι τρύπες που θα περάσουν οι σωλήνες να σφραγισθούν μετά την τοποθέτηση των σωλήνων.

Η στεγανοποίηση γίνεται με τσιμεντοειδή πάνω στο δάπεδο και τους τοίχους του μπάνιου πριν από το σοβάτισμα ή την τοποθέτηση πλακιδίων. Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοίχων πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγισθούν με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα.

Η εφαρμογή λόγω των σημαντικών λεπτομερειών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης του μπάνιου απαιτεί υλικά υψηλής ποιότητας και κυρίως έμπειρους τεχνίτες με ισχυρή εγγυητική κάλυψη.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει υποχρεωτικά την υγρομόνωση του μπάνιου με συνεργασία των δύο μεγάλων εταιρειών στο είδος την ISOMAT & NEOTEX αναλόγως  την περίπτωση.