Πριν από κάθε συμφωνία δημιουργούμε μαζί το νέο σας σπίτι.