Εύκαμπτα Τεχνικά Πετρώματα

  1. Παρασκευάζονται από φυσικά ορυκτά υλικά και ρητίνες φιλικές στο περιβάλλον και έτσι αποφεύγεται η εξόρυξη πέτρας.
  2.  Δεν επιβαρύνουν με βάρος τις κατασκευές
  3.  Μονώνουν τους τοίχους από υγρασία
  4.  Αντέχουν στον παγετό και στην ζέστη και δεν είναι εύφλεκτα.
  5.  Τοποθετούνται σε οποιοδήποτε επιφάνεια με την κατάλληλη κόλλα εύκολα – γρήγορα και οικονομικά.
  6.  Είναι πολύ εύκολα στη τοποθέτηση χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.
  7.  Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και έχουν την εμφάνιση φυσικής πέτρας.
  8.  Καταλαμβάνουν λίγο χώρο λόγω μικρού πάχους.
  9.  Είναι εύκαμπτα και δημιουργούν καμπύλες και γωνίες εύκολα.