ΕΡΓΑ

1
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΑΒΑΝΙΟΥ                   ( ΧΑΡΙΛΑΟΥ )
Technopolis24 ( Επισμαλτώσεις )
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ       ΜΠΑΝΙΟΥ ( ΚΕΝΤΡΟ )